Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Medyczne Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych telefon  42 633 00 08     Łódź, ul. A. Próchnika 42

Technik Farmaceutyczny - symbol cyfrowy zawodu 321301

Czas trwania nauki: 2 lata

Uzyskany tytuł: Technik Farmaceutyczny

Nauka

Nauka trwa 4 semestry. Przez ten czas słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego i tytułu technika farmaceutycznego. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Na IV semestrze każdy słuchacz odbywa praktykę zawodową w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej. Celem praktyki jest przygotowanie przyszłego technika farmaceutycznego do samodzielnego planowania i realizowania zadań zawodowych, zgodnie z jego kompetencjami.

Rekrutacja

O terminy rekrutacji pytaj w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 42 633 00 08. Do procesu rekrutacji niezbędne są następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4 fotografie (podpisane na odwrocie), ksero dowodu osobistego, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pobierania nauki zawodu.
Więcej informacji o rekrutacji do naszej szkoły, oraz druki do pobrania w formie elektronicznej znajdziesz w zakładce rekrutacja.

Program nauczania

Nazwa Przedmiotu Liczba godzin w tygodniu Łącznie w okresie nauczania
I II III IV
Organizacja ochrony zdrowia 2 32
Prawo i ekonomika 2 32
Propedeutyka zawodu 1 16
Technologie informatyczne 1 16
Psychologia społeczna 2 32
Język obcy w zawodzie 2 32
Język migowy 2 32
Anatomia z fizjologią 4 64
Patofizjologia 2 1 48
Pierwsza pomoc 2 32
Farmakologia 3 3 2 2 160
Technologia postaci leków 3 3 2 1 144
Analiza leków 2 3 80
Farmakognozja 3 2 80
Pracownia technologii sporządzania leków 4 6 6 6 352
Pracownia analizy leków 4 4 3 3 224
Pracownia farmakognozji 2 2 64
Świadczenia farmaceutyczne 4 6 160
Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 192
Praktyka zawodowa 80h 80h 160h
Podstawy przedsiębiorczości * 1 1 30
Razem 28 28 28 28

* dla słuchaczy, którzy nie mieli przedmiotu w programie szkoły średniej

Plany nauczania pozostałych naszych szkół znajdziesz w zakładce plany nauczania.

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w aptekach, hurtowniach, wytwórniach i innych zakładach farmaceutycznych oraz sklepach zielarskich i zielarsko-drogeryjnych. Może podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej a także prowadzić analizę i kontrolę leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych. Może też organizować pracę punktu aptecznego oraz być kierownikiem punktu aptecznego jeśli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych oraz prowadzić sklepy zielarsko-medyczne.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnych wędrówek także po innych naszych szkołach

Niedawno powstała wirtualna wędrówka po naszym Zespole Szkół. Zapraszamy do zwiedzenia także szkoły masażu, szkoły opieki medycznej

Lądek-Zdrój - Willa Natura - nasza górska baza edukacyjna

Willa Natura to pensjonat położony na uboczu Uzdrowiska Lądek-Zdrój, blisko lasu, wyciągu narciarskiego, niedaleko do centrum zabiegowego Uzdrowiska. Posiadamy tam bazę szkoleniową, gdzie organizujemy warsztaty edukacyjne, sportowe i turnusy zdrowotne. Zapraszamy na stronę www.willanatura.pl i do zapoznania się z ofertą turnusów dla diabetyków oraz innych turnusów tematycznych.

Bezpłatne kursy dla słuchaczy naszej szkoły

Podejmując naukę w naszej Szkole oferujemy bezpłatne uczestnictwo w kursach zawodowych, językowych i zdrowotnych oraz w Szkole Języka Migowego.

Perspektywy zawodowe Technika Farmaceutycznego:

 • Apteki ogólnodostępne
 • Apteki szpitalne
 • Apteki zakładowe
 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • Sklepy zielarsko-medyczne
 • Sklepy zielarsko-drogeryjne
 • Sklepy ze sprzętem medycznym
 • Hurtownie farmaceutyczne
 • Laboratoria przemysłu farmaceutycznego
 • Zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego
 • Punkty apteczne
 • Laboratoria naukowo-badawcze i toksykologiczne
 • Punkty apteczne
 • Laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, kosmetycznego i spożywczego